Wirtulane uruchomienie produkcji

Wirtualne uruchomienia (virtual commissioning) – w procesie powstawania nowej linii produkcyjnej jest to najefektywniejszy sposób planowania nowej inwestycji, ponieważ pozwala ona na zoptymalizowanie większości etapów tworzenia linii produkcyjnej od procesu mechanicznego po elektronikę bez konieczności inwestowania w etap produkcji, testów i eksploatacji.

Specjalizujemy się w:

  • Sprawdzaniu czas cyklów
  • Przygotowaniu programów dla robotów przemysłowych
  • Testowaniu poprawność programu PLC
  • Optymalizacji robotów w celu uzyskania krótszych czasów cyklu

Kluczowe jest to także, gdy modyfikujemy istniejącą linię produkcyjną i testy możemy wykonać tylko wirtualnie by nie zakłucać ciągłości pracy zakładu produkcyjnego.

AUTOMATION & START-UP

Wirtualne uruchomienia linii produkcyjnych

Działanie VC ma za zadanie usprawnienie realnego uruchomienia linii produkcyjnej, przetestowanie środowiska przed rozpoczęciem kosztownej inwestycji oraz minimalizacja kosztów późniejszych niezbędnych modyfikacji linii produkcyjnej przy wdrożeniu. Wszystkie założenia jakie ma spełniać dana produkcja, poddawana jest procesowi symulacji dla jak najlepszej optymalizacji i minimalizacji ryzyka popełnienia błędu przy planowaniu i wdrożeniu linii maszych do produkcji. Szczególnie ważne jest to przy modyfikacji istniejących linii oraz dokonywania zmian gdy nie można zatrzymać linii prodykcyjnej na czas wdrożenia koniecznych zmian / dodania nowych urządzeń/procesów.

projekty maszyn

Elimininacja błędów na etapie projektowania i planowania

Przeprowadzenie symulacji i wirtualnego wdrożenia linii produkcyjnej, pozwala nam na dostrzeżenie wszystkich wad i elementów, które należy poprawić już na etapie planowania i konstrukcji maszyny. Dzięki czemu jeszcze przed etapem budowy linii produkcyjnej jesteśmy w stanie usunąć i zoptymalizować jej wadliwe elementy, zoptymalizować działanie całego modelu i zminimalizować ryzyka wdrożenia na wczesnym etapie wdrożenia. Wirtualne wdrożenie pozwala też na zoptymalizowanie pozostałych procesów jakie biorą udział w skomplikowanym układzie linii produkcyjnej by połączyć niezależne od siebie elementy – oprogramowanie, ludzie i maszyny w jeden działających system.

Automatisierung der Produktion

Wdrożenia na produkcji typu Digital Twin

Wirtualne wdrożenia (virtual commissioning), pozwalają na pracę istniejących linii produkcyjnych jak i tych, które są w fazie projektowej. Wirtualny plan pozwala na dostawanie środowiska produkcji w najlepszy i najbardziej wydajny sposób. Usuwamy dzięki temu wszystkie błędy logistyczne, jak i poprawiamy kwestie bezpieczeństwa na wczesnym etapie wdrożenia zmian. Digital Twin ma szczególnie ważne wdrożenie w fabrykach i liniach produkcji które są już uruchomione i działają zgodnie z planem, wdrożenie modyfikacji czy wymiana maszyny nie może zakłucić działania procesu produkcji – w takich przypadkach wirtualne wdrożenia są niezbędnym elementem projektu i umożliwiają wdrożenie zmian bez zakłucania głównego procesu produkcji.

Powiedz nam o Twoich potrzebach.

Dobierzemy rozwiązania do Twojego budżetu i bieżących potrzeb.