MDP Engineering Sp. z o.o. Sp. K. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy
KRS 0000663991, NIP: 9571091762, REGON: 366576328

E-MAIL:

biuro@mdpengineering.pl

WWW:

https://mdpengineering.pl

ADRES:

ul. Trakt św. Wojciecha 243C, 80-017 Gdańsk,
ul. Klimczaka 16/102, 02-797 Warszawa

TELEFON:

+ 48 733 838 747 – Warszawa

+ 48 58 380 00 03 – Gdańsk